NOIS - Online Invoice System 3.0  (Online Számla)

Od 1. júla 2018 maďarská národná daňová a colná správa oznámila, že spoločnosti v Maďarsku sú povinné poskytnúť údaje o svojich faktúrach vystavených prostredníctvom elektronickej platformy online fakturačného systému. Daňovníci musia uplatniť nové pravidlá na vykazovanie údajov do online systému faktúr maďarského daňového úradu vo vzťahu ku každej vystavenej faktúre s DPH a to aj v prípade faktúr vystavených zahraničným daňovníkom, ako aj v prípade súkromnej osoby.

Údaje o faktúre musia byť elektronicky prenesené do online systému na vykazovanie faktúr ihneď po vystavení faktúry bez ľudského zásahu vo formáte XML spôsobom a štruktúrou údajov stanovenou daňovým úradom. Ak si spoločnosť nesplní povinnosť online podávania správ, môže byť za každú vynechanú faktúru uložená pokuta až do výšky 500 000 HUF (približne 1 400 EUR).

Od 1. apríla 2021 je v produktívnom prostredí platná iba verzia 3.0 XSD. Viac súvisiacich informácií nájdete na https://onlineszamla.nav.gov.hu.

Pre tento účel sme pripravili aplikáciu NOIS (NAV Online Invoice System), ktorá umožňuje odosielať vystavené predajné doklady online na daňový úrad bez zásahu užívateľa. NOIS automaticky stiahne dáta z účtovného systému (napr. Microsoft Dynamics 365 Business Central (Navision), SAP, ...) , spracuje ich do požadovaného formátu a odošle na daňový úrad. V prípade upozornenia alebo chyby zo strany daňového úradu, NOIS okamžite notifikuje zodpovedného užívateľa, ktorý daný stav spracuje podľa potreby. NOIS dáva možnosť uzívateľovi priebežne kontrolovať stav jednotlivých dokladov v akomkoľvek okamihu. V prípade výpadku systému neodoslané doklady dokáže odoslať znova automaticky. Po odoslaní NOIS môže notifikovať užívateľa. NOIS užívatelovi umožňuje rýchlo vyhľadávať dokumenty podľa rôznych kritérií a zistiť stav daného dokladu.

Ak Vás zaujíma táto oblasť, alebo máte záujem o ukážku konkrétnych možností tohto produktu, vyplňte prosím kontaktný formulár alebo kontaktujte naše marketingové oddelenie .