Služby           

Microsoft Dynamics-NAV (NAVISION)

Microsoft Dynamics NAV (predtým Microsoft Navision) je riešenie pre správu podnikových zdrojov, ktoré vám pomôže automatizovať, integrovať a lepšie riadiť jednotlivé firemné procesy v oblasti financií, výroby a riadenia projektov, distribúcie, správy zákazníckych vzťahov a e-commerce. Microsoft Dynamics NAV, vzhľadom  ... viac

Vývoj na zakázku


Nemôžete nájsť software, ktorý by Vám a Vaším požiadavkám vyhovoval aspoň na 70%? Preto existuje tzv. vývoj software na zákazku, ktorý by mal všetkým Vašim požiadavkám vyhovovať. V takomto prípade je potrebné vykonať dôkladnú analýzu a navrhnúť riešenie na kľúč – priamo šité na mieru konkrétnemu zákazníkovi ... viac

Školenie


Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti consultingu a vzdelávania. Našim klientom pomáhame dosahovať ich ciele a víziu. Ak chcete byť dlhodobo úspešní, nemôžete sa uspokojiť so súčasným stavom úspechu. Konkurencia sa vždy snaží Vás predbehnúť. Preto aj Vy musíte svoju firmu, svoje činnosti, svoj systém neustále ... viac